Bản quyền Litespeed Webserver

Bản quyền Litespeed Webserver
5 from 2 votes

Dịch vụ bản quyền Litespeed

Litespeed webserver (LSWS) là một trong những webserver hoạt động trên nền tảng Linux có hiệu suất hoạt động cao và nhanh nhất hiện nay, qua một quá trình phát triển khá dài (từ 2002) cho đến nay đã khẳng định khả năng xử lý vượt trội hơn hẳn so với Apache, tốc độ xử lý file tĩnh của LSWS có thể nhanh hơn gấp 6 lần so với Apache, tốc độ xử lý PHP trên LSWS có thể tăng từ 1,5 lần đến 3 lần so với Apache. Đặc biệt, Litespeed còn hỗ trợ giao thức mới HTTP/2.

Với việc quản lý tốt tài nguyên sử dụng CPU/Memory là một trong những ưu điểm nổi bật của Litespeed ngay cả trong trường hợp các website có lượng truy cập lớn, linh hoạt trong vấn đề chuyển đổi từ Apache webserver sang Litespeed webserver, giảm thiểu tình trạng “nghẽn cổ chai” do Apache không thể đáp ứng được lượng truy cập lớn trong cùng một thời điểm.

Khách hàng nhận xét

Bảng giá bản quyền Litespeed

Bản quyền Litespeed Webserver được phân chia ra nhiều gói bản quyền, phù hợp với từng cấu hình máy chủ, máy chủ ảo.

Bản quyền Litespeed VPS

Sử dụng cho VPS dưới 2GB Memory

Đăng ký ngay

Litespeed Ultra VPS

Sử dụng cho VPS trên 2GB Memory

Đăng ký ngay

Bản quyền Litespeed 1 CPU

Chỉ sử dụng cho Server

Đăng ký ngay

Bản quyền Litespeed 2 CPU

Chỉ sử dụng cho Server

Đăng ký ngay

Bản quyền Litespeed 4 CPU

Chỉ sử dụng cho Server

Đăng ký ngay

Bản quyền Litespeed 8 CPU

Chỉ sử dụng cho Server

Đăng ký ngay